top of page
OM BLEKHEM

Blekhems Egendom är ett landsbygdsföretag med verksamhet inom de gröna näringarna, skogsbruk, och fastighetsförvaltning. Därtill kan vi erbjuda möjligheter för jakt och fiske.

Blekhem är beläget i norra Småland, ca 15 km norr om Västervik. Egendomen omfattar ca 4000 ha totalt varav 2700 ha skog, 350 ha jord, 700 ha övrig mark och 700 ha vatten.

Egendomen har funnits sedan 1300-talet och har gått i arv sedan 1770-talet. Del av egendomen är utsedd till Sveriges bäst bevarade godsindustriella miljö. 

Corps-de-logiet är uppfört på 1830-talet i empirestil.

Om Blekhem
Hus att hyra i Västervik
Att hyra

Blekhems Egendom har ett flertal permanent- och fritidsbostäder att hyra.

Många ligger intill sjöar eller havet.

Se eventuellt lediga hyresobjekt här

Vid intresse kontakta gårdskontoret på telefon: 0490-40011

e-post: woods@blekhem.se 

Att hyra

JAKT

Blekhems viltrika marker erbjuder jakt på älg, kronhjort, dovhjort, rådjur, vildsvin samt mufflon. 

Vi erbjuder ett fåtal drevjakter per år samt även smygjakt. 

Blekhem är medlem i Wildlife Estates som endast ett fåtal egendomar i Europa har kvalificerat sig för genom att sköta viltstammarna på ett hållbart sätt. 

Vid intresse kontakta jakt(at)blekhem.se

Jakt
KONTAKT

Blekhems Egendom AB

593 95 Västervik

Gårdskontoret nås på 

Tel 0490-400 11

e-post: woods(at)blekhem.se

Gårdskontorets öppettider är

Mån, ons, tor 07:00-14:30

Felanmälan fastigheter

sker till woods(at)blekhem.se

eller på telefonsvarare 0490-40011

Kontakt
bottom of page