BLEKHEM

OM BLEKHEM

Blekhems Egendom är ett landsbygdsföretag med verksamhet inom de gröna näringarna, skogsbruk, och fastighetsförvaltning. Därtill kan vi erbjuda möjligheter för jakt och fiske.

Blekhem är beläget i norra Småland, ca 15 km norr om Västervik. Egendomen omfattar ca 4000 ha totalt varav 2700 ha skog, 350 ha jord, 700 ha övrig mark och 700 ha vatten.

Egendomen har funnits sedan 1300-talet och har gått i arv i samma familj sedan 1770-talet. Delav egendomen är utsedd till Sveriges bäst bevarade godsindustriella miljö. 

Corps-de-logiet är uppfört på 1830-talet i empirestil.

 
Att hyra

Blekhems Egendom har ett flertal permanent- och fritidsbostäder att hyra.

Många ligger intill sjöar eller havet.

Vid intresse kontakta gårdskontoret på telefon: 0490-40011

e-post: woods@blekhem.se 

 

JAKT

Blekhems viltrika marker erbjuder jakt på älg, kronhjort, dovhjort, rådjur, vildsvin samt mufflon. 

Vi erbjuder ett fåtal drevjakter per år samt även smygjakt. 

Blekhem är medlem i Wildlife Estates som endast ett fåtal egendomar i Europa har kvalificerat sig för genom att sköta viltstammarna på ett hållbart sätt. 

 
KONTAKT

Blekhems Egendom AB

593 95 Västervik

Gårdskontoret öppet mån-fre 7-11

Tel 0490-400 11

e-post: woods@blekhem.se

 

Fastighetsärenden

Fastighetsskötare Micke Dahl

070-332 71 90